Proponujemy Państwu szkolenia w zakresie realizacji analiz ryzyka lub analiz niezawodności metodami:

- FMEA

- FMECA

- FTA

- ETA

- PHA

- Risc Score

- i innymi metodami.

Zapewniamy podejście praktyczne wraz z warsztatami, szablonami i przekazaniem dobrych praktyk branżowych.

Więcej informacji:

Dr inż. Adam Mańka

tel. +48 606 26 16 26

 

Proponujemy szkolenia w zakresie norm i przepisów związanych w zakresie wymagań palnościowych w branży kolejowej (Fire Safety) oraz wymagań TSI w tym zakresie.

W zakres szkolenia wchodzą normy i wymagania:

- EN 45545 Fire Protection on Railway Vehicles (EN 45545: od 1 do 7) tj:

  • EN 45545-1:2013-7 –  General
  • EN 45545-2:2013+A1:2015 – Requirements for fire   behaviour  of materials and   components
  • EN 45545-3:2013 –   Fire resistance requirements for   fire bariers
  • EN 45545-4:2013-7 –   Fire safety requirements for   rollings stock design
  • EN 45545-5:2013+A1:2015 – Fire safety requirements   for electrical equipment …
  • EN 45545-6:2013 –   Fire control and management   system
  • EN 45545-7:2013 –   Fire safety requirements for    liquid and flammable gas   installations

- EN 50553 2012E;

- TSI Loc&Pas - COMMISSION REGULATION (EU) No 1302/2014 of 18 November 2014 concerning a technical specification for interoperability relating to the ‘rolling stock — locomotives and passenger rolling stock’ subsystem of the rail system in the European Union (4.2.10.2. Fire prevention measures)

oraz :

- EN 50215-1 - Railway applications - Rolling stock - Testing of rolling stock on completion of construction and before entry into service

- EN 50343 - Railway applications - Rolling stock - Rules for installation of cabling

- EN 50553 Railway applications – Requirements for running capability in case of fire on board of rolling stock

- EN ISO 4559-2 - Oxygen index

- EN ISO 5659 – Flue gas density

- prEN 17084 – Test procedure for toxicity

- prEN 16989 – Test procedure of complete seats

- EN 1363-1 Fire Resistance Tests - Part 1 - General Requirements and

- EN 1364-1 Fire Resistance Tests For Non-Loadbearing Elements: Part 1: Non-Loadbearing Walls

 

Więcej informacji w zakresie szkoleń w branży kolejowej:

Dr inż. Adam Mańka

tel. +48 606 26 16 26

Szanowni Państwo!

   Proponujemy Państwu udział w jednodniowym szkoleniu wraz z warsztatami praktycznymi w ramach którego nabędą Państwo wiedzę i doświadczenie praktyczne w zakresie realizacji analizy ryzyka metodą FMEA oraz realizacji analizy znaczenia zmiany - AZZ (analizy istostności zmiany). Umiejętność samodzielnej realizacji ww analiz będzie potwierdzona dwoma certyfikatami oddzielnie dla analizy ryzyka i odzielnie dla analizy znaczenia zmiany. Jesteśmy przekonani, że udział w szkoleniu pozwoli Państwu na uczestnictwo lub moderowanie realizacji analizy ryzyka w interdyscyplinarnej grupie ds. analizy ryzyka oraz pozwoli na realizację analizy znaczenia zmiany.

Szkolenie i warsztaty praktyczne ukierunkowane są na przekazanie specjalistycznych wymagań i standardów branży kolejowej.


W celu zgłoszenia prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia uczestnictwa.

Bliższych informacji udzielimy Państwu telefonicznie (606 27 27 21) lub na email - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Oferujemy Państwu zestaw szkoleń w zakresie wymagań TSI (Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności) oraz praktycznych rozwiązań w zakresie ich spełnienia wraz z warsztatami praktycznymi.
Posiadamy bogate doświadczenie praktyczne w tym zakresie. 

Więcej szczegółów:

Adam Mańka

tel. +48 606 26 16 26

Zostań audytorem ISO oraz audytorem IRIS!

   Proponujemy Państwu udział w kolejnej edycji szkolenia dla audytorów wewnętrznych ISO oraz audytorów Międzynarodowego Standardu Branży Kolejowej - ISO/TS 22163 (IRIS).

Uczestnicy mogą brać udział w obu szkoleniach tj. na audytora ISO i IRIS oszczędzając w ten sposób jeden dzień szkolenia i związane z tym koszty. Możliwe jest również szkolenie wyłacznie na audytora ISO lub audytora IRIS. 

Szkolenie wraz z ćwiczeniami praktycznymi ukierunkowane jest na przekazanie specjalistycznych wymagań i dobrych praktyk branży kolejowej.

 

Bliższych informacji udzielimy Państwu telefonicznie (606 27 27 21) lub na email - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

TSI LOC&PAS i inne Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności nakładają cały zestaw wymagań w zakresie zapewnienia niezawodnościi bezpieczeństwa. Wymagania te są szczególnie istotne również na etapie certyfikacji wyrobów kolejowych. Oferujemy Państwu szkolenia wraz z warsztatami oraz wdrożenia poszczególnych procedur zgodnie z wymaganiami TSI oraz norm i przepisów związanych oraz zgodnie z wymaganimi największych firm kolejowych w Europie. Safety Manager oraz RAMS Manager to dziś w Europie absolutny standard związany z wymaganimi w zakresie TSI, certyfikacji, współpracy z NoBo i AsBo.

Więcej informacji:
Adam Mańka
tel. +48 606 26 16 26.

Analiza LCC - Live Cycle Cost to analiza ekonomiczno - techniczna bezpośrednio związana z analizą RAMS.
Niewiele osób wie, że potoczna nazwa analizy LCC obejmuje tak na prawdę dwa zakresy analizy LCC:

  • analiza kosztów wszystkich etapów cyklu życia wyrobu - wynik tej analizy w pełni lub w skróconej formie przekazuje się klientowi. Często analiza LCC w formie karty LCC, jest wymogiem formalnym w przetargach zwartym w SIWS. Analiza ta ma na celu przekazanie informacji dla kupującego odnośnie kosztów eksploatacji czyli utrzymania i użytkowania (włącznie z naprawami);
  • analiza a w zasadzie optymalizacja kosztów ponoszonych przez producenta. Analiza ta ma za zadanie minimalizację kosztów produkcji lub produckji i utrzymania w zależności czy firma sprzedaje wyrób czy będzie również świadczyła usługę utrzymania. Tego rodzaju analizy realizowane są dla kierownictwa firmy dla minimalizacji kosztów łącznych przy zapewnieniu założonych parametrów RAMS wyrobu. Wymóg realizacji tej analizy jest również coraz częściej weryfikowany przez audytorów IRIS. Przykładem takiej analizy może być dobór łozyska. Oprócz typowych parametrów technicznych takich jak np. nośność łożyska producenci podają również jego trwałość. Upraszczając, producent spełniając każdorazowo wymagania normatywne może wybrać czy zastosować łożyska o zwykłej trwałości np. w przypadku gdy sprzedaje wyrób lub zastosować łożyska o podwyższonej trwałości w przypadku gdy niezawodność, bezpoieczeństwo i inne paramery RAMS są kluczowe dla projektu lub oprócz wyrobu producent zawiera umowę na długoterminową usługę utrzymania i serwisu.

Firma 4TE prowadzi szkolenia wraz z warsztatami praktycznymi, które pozwalają na realizację analizy LCC w obu przedstawionych powyżej zakresach bazującv na sprawdzonych rozwiazaniach.

KONTAKT

NOWOŚĆ!

   Bazując na wieloletnim doświadczeniu związanym z bezpieczeństwem i analizą ryzyka oraz doświadczeniem w branży lotniczej i kolejowej, a przede wszystkim na analizie i wykonanych opracowaniach własnych, proponujemy Państwu szkolenie w zakresie czynnika ludzkiego - Human Factor ze szczególnym uwzględnieniem transportu publicznego. W trakcie szkoleń przedstawiamy w formie wykładu najważniejsze aspekty związane z tym:

- jak funkcjonuje człowiek w sytuacji znużenia, stresu, pobudzenia, zażycia różnych środków itd;

- jakie są skuteczne metody poprawy bezpieczeństwa związanego z czynnikiem ludzkim (HF);

- jak skutecznie wykrywać problemy związane z czynnikiem ludzkim (HF) - autoweryfikacja i kontrola pracownika.

W trakcie szkoleń prowadzimy również warsztaty i ćwiczenia praktyczne dotyczące czynnika ludzkiego. W formie wykładu i ćwiczeń przedstawiana jest również analiza ryzyka z uwzględnieniem czynnika ludzkiego metodą FTA, ETA i FMEA jak i same metody.

Szkolenie dostepne jest również metodą "distance lerning" - nauczanie na odległość dzięki platformie elerningowej 4TE.

Więcej informacji: 

Ilona Mańka - tel. 606 27 27 21
Adam Mańka - tel. 606 26 16 26