Zostań specjalistą w zakresie analizy RAMS i LCC!

   Proponujemy Państwu udział w kolejnej edycji szkolenia w ramach którego przedstawimy wymagania w zakresie analizy RAMS i LCC oraz przeprowadzimy Państwa przez warsztaty praktyczne tak, aby mieli Państwo umiejętnosci pozwalające na samodzielną realizację tych analiz w Państwa firmie.

SZKOLENIA Z RAMS (En 50126, EN 50128, EN 50129) PROWADZIMY NA 2 POZIOMACH: poziom podstawowy i poziom zaawansowany. Poziom zaawansowany obejmuje wszystkie aspekty wymagań związanych z RAMS i LCC, wraz z praktycznymi aspektami współpracy z największymi firmami na świece w zakresie spełnienia wymagań RAMS, SIL oraz z liczeniem i przeliczaniem wskaźników np: SIL, THR, lambda, λ, MTTF, MTBF, MTBHF, AA, AO, AI, FIT, MTTR, reliability analysis, durability,  itd.
W ramach tych szkoleń przedstawimy praktyczne rozwiązania sprawdzone we współpracy z firmami. Oprócz analiz RAMS i LCC wykonujemy również analizy: FMEA, FTA, ETA, Risk Score, PHA i inne zgodnie z wymaganiami norm i branży kolejowej. Pracujemy w języku polskim i angielskim.
Prowadzimy również szkolenia kompleksowe w zakresie: RAMS MANAGER oraz SAFETY MANAGER. 
Uwzględniamy wymagania norm i dobre praktyki największych firm w branży oraz wymagania TSI oraz NoBo jak i AsBo.

 

Kilka słów o analizach: RAMS i LCC...

Analiza RAMS, z angielskiego Reliability (niezawodność), Availability (dostepność), Maintaiability (podatność na utrzymanie) i Safety (bezpieczeństwo), była wykorzystywana w branży kolejowej w produckji elementów sterowania ruchem kolejowym. Wraz z nadejściem Międzynarodowego Standardu Branży Kolejowej - IRIS, analiza RAMS stała się obowiązkowa dla producentów elementów i pojazdów szynowych. Wraz z pojawieniem się nowych wymagań ERA (Europejskiej Agencji Kolejowej) dotyczących podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie (ECM) procedura RAMS została wykorzystana do analizy efektywności prowadzonych działań związanych z utrzymaniem i naprawą pojazdów szynowych.

Szkolenia oparte są o wymagania norm EN 50126, EN 50128 i EN 129 oraz norm i wymagań związanych w tym TSI Loc&Pas;

Analiza LCC - Life Cycle Costs - "całkowite" koszty cyklu życia wyrobu - analiza zarówno dla klienta jak i dla redukcji kosztów firmy) .

Z uwagi na niewielką ilość publikacji w zakresie analizy RAMS oraz braku praktycznych przykładów analizy RAMS w samej normie PN-EN ISO 50126 firma 4TE proponuje szkolenia wraz z warsztatami praktycznymi z wykorzystaniem opracowanych metod i szablonów, które pozwalają na bezproblemową analizę RAMS w fimrach branży kolejowej.

KONTAKT

Bliższych informacji udzielimy Państwu telefonicznie (606 27 27 21) lub na email - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Firma 4TE - ForTe prowadzi szkolenia ogólne i specjalistyczne z branży kolejowej i nie tylko - zapytaj KONTAKT

 LISTA 02UWAGA NOWOŚĆ - szkolenia zdalne z wykorzystaniem najnowszej platformy edukacyjnej e4Te - zapraszamy! - LINK do PLATFORMY

Cechuje nas 19 lat doświadczenia w branży kolejowej - dlatego wiemy co jest potrzebne dla Twojej działalności!

Terminy, lokalizację, program i zakres szkolenia dostosowujemy do potrzeb naszych klientów - zapytaj KONTAKT.

Szkolenia otwarte prowadzimy w różnych lokalizacjach w tym w atrakcyjnych lokalizacjach wypoczynkowych.

Wybrane szkolenia prowadzimy również w formie wygodnych e-szkoleń! Chcesz zainwestować w swoją przyszłość - zgłoś się na szkolenie branżowe!

Wszystkie szkolenia kończą się rejestrowanymi certyfikatami z zadeklarowanym programem szkolenia i potwierdzeniem umiejętności jakie nabyła osoba szkolona.

Takie szkolenia jak analiza ryzyka metodą (FMEA) czy analiza znaczenia zmiany (AZZ) są szególnie efektywne jeżeli prowadzone są w siedzibie firmy, co znacznie redukuje koszty i czas a jednoczesnie pozwala skupić się na bierzących zadaniach firmy bez "wynoszenia" szczegółów na zewnątrz organizacji.


W szczególności prowadzimy szkolenia i warsztaty praktyczne w zakresie:

 • podstawy transportu kolejowego (budowa pojazdów szynowych i infrastruktury kolejowej oraz organizacja transportu kolejowego) - szkolenia zespołowe oraz indywidualne dla pracowników jak i kadry zarządzającej;
 • analiza ryzyka metodą FMEA (i innymi metodami) - potwierdzone certyfikatem
 • analiza znaczenia zmiany (AZZ) - analiza istotności zmiany - zgdonie z Rozporządzeniem 402/2013r (wczesniej 352/2009r);
 • czynnik ludzki w transporcie kolejowym - Human Factor - HF (nowość w branży kolejowej!) - wykład i zajęcia praktyczne - zgodność z FMEA;
 • certyfikacja w transporcie szynowym - "krajowa" i "unijna"
 • wymagań TSI - Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności.
 • analiza i procedura RAMS (Reliability, Availability, Maintability, Safety) - wykonujemy również kompleksowe analizy dla produktów na zlecenie firmy;
 • oprócz szkoleń z RAMS proponujemy również szkolenia dedykowane dla norm Cenelec EN 50126-1:2017, EN 50128 i EN 50129 oraz normy związane;
 • szkolenia w zakresie norm i wymagań związanych z palnością - Fire Safety;
 • analiza LCC (Life Cycle Cost) - wykonujemy również analizy dla produktów na zlecenie firmy;
 • Międzynarodowy Standard Branży Kolejowej IRIS - wymagania ogólne;
 • Międzynarodowy Standardu Branży Kolejowej IRIS - szkolenia specjalistyczne ukierunkowane na wdrożenie lub doskonalenie;
 • Wstępny audyt zgodności z wymaganiami standardu IRIS przezd procesem certyfikacji;
 • Audytor ISO;
 • Audytora IRIS;
 • Szkolenia doskonalące i warsztaty dla audytorów ISO i IRIS;
 • Szkolenie na Pełnomocnika ISO + IRIS;
 • INNE SZKOLENIA ZGODNIE Z AKTUALONYM ZAPOTRZEBOWANIEM NASZYCH KLIENTÓW I BRANŻY KOLEJOWEJ!

KONTAKT

 

Najważniejszą zaletą naszych szkoleń jest ukierunkowanie na ćwiczenia praktyczne i warsztaty tak, aby po szkoleniu Pracownicy Państwa Firmy mogli bezproblemowo i samodzielnie realizować stawiane im zadania.

 

IRIS - International Railway Industry Standard - Międzynarodowy Standard Branży Kolejowej, powstał w 2005 roku i został opublikowany w 2006 jako rewizja "0" - aktualnie funkcjonuje jako norma ISO/TS 22163. Standard stanowi uszczegółowienie Normy ISO serii 9001 o wymagania branży kolejowej. 

   Kadra firmy 4TE zajmuje się szkoleniami i wdrażaniem standardu IRIS od samego początku jego istnienia. Posiadamy bogate doświadczenia i kompleksowe rozwiązania sprawdzone w największych firmach kolejowych w Polsce.

KONTAKT

Rozporządzenie 353 z 2009 roku wniosło w branżę kolejową wiele zmian. Jedną z nich jest analiza znaczenia lub w zależności od tłumaczenia - istotności zmiany - AZZ. Analiza ta bazuje na sformalizowanym podejściu do oceny wpływu

wprowadzonych zmian organizacyjnych, technicznych i eksploatacyjnych na bezpieczeństwo w transporcie szynowym. Analiza ta wykorzystuje również analizę ryzyka (najczęściej) FMEA i prowadzona jest przez przeszkoloną interdyscyplinarną grupę ds. analizy znaczenia zmiany lub analizy ryzyka z zapewnieniem kompetencji do oceny wprowadzonych zmian.

Proponujemy Państwu kompleksowe szkolenie z warsztatami praktycznymi realizowanymi na sprawdzonych w praktyce formularzach do AZZ i FMEA.

KONTAKT

 

 

   Analiza ryzyka metodą FMEA stanowi podstawę zarządzania bezpieczeństwem w transporcie szynowym, samochodowym, lotniczym i w innych branżach. Jest również wykorzystywana do identyfikacji i hierarchizacji zagrożeń w projektach i procesach oraz nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem.

  Proponujemy Państwu przeprowadzenie szkolenia wraz z warsztatami praktycznymi w trakcie którego nabędziecie Państwo wiedzę dotyczącą analizy ryzyka oraz doświadczenie praktyczne umożliwiające samodzielne prowadzenie analizy ryzyka. Należy mieć na uwadze, że analiza ryzyka jest wymagana w branży kolejowej w ramach: systemu SMS, MMS (dla ECM), IRIS, analizy znaczenia (istotności) zmiany (AZZ) oraz jako element zarządzania przedsiębiorstwem. Istnieje możliwość przedstawienia kilku innych metod wraz z przeprowadzeniem ćwiczeń praktycznych.

Osoby prowadzące szkolenie mają wieloletnie doświadczenie branżowe oraz w realizacji analizy ryzyka tj. od lokomotyw parowych po pociągi szybkie oraz w ramach kilkudziesięciu analiz znaczenia zmiany.

Kontakt