Rozporządzenie 353 z 2009 roku wniosło w branżę kolejową wiele zmian. Jedną z nich jest analiza znaczenia lub w zależności od tłumaczenia - istotności zmiany - AZZ. Analiza ta bazuje na sformalizowanym podejściu do oceny wpływu

wprowadzonych zmian organizacyjnych, technicznych i eksploatacyjnych na bezpieczeństwo w transporcie szynowym. Analiza ta wykorzystuje również analizę ryzyka (najczęściej) FMEA i prowadzona jest przez przeszkoloną interdyscyplinarną grupę ds. analizy znaczenia zmiany lub analizy ryzyka z zapewnieniem kompetencji do oceny wprowadzonych zmian.

Proponujemy Państwu kompleksowe szkolenie z warsztatami praktycznymi realizowanymi na sprawdzonych w praktyce formularzach do AZZ i FMEA.

KONTAKT