Analiza LCC - Live Cycle Cost to analiza ekonomiczno - techniczna bezpośrednio związana z analizą RAMS.
Niewiele osób wie, że potoczna nazwa analizy LCC obejmuje tak na prawdę dwa zakresy analizy LCC:

  • analiza kosztów wszystkich etapów cyklu życia wyrobu - wynik tej analizy w pełni lub w skróconej formie przekazuje się klientowi. Często analiza LCC w formie karty LCC, jest wymogiem formalnym w przetargach zwartym w SIWS. Analiza ta ma na celu przekazanie informacji dla kupującego odnośnie kosztów eksploatacji czyli utrzymania i użytkowania (włącznie z naprawami);
  • analiza a w zasadzie optymalizacja kosztów ponoszonych przez producenta. Analiza ta ma za zadanie minimalizację kosztów produkcji lub produckji i utrzymania w zależności czy firma sprzedaje wyrób czy będzie również świadczyła usługę utrzymania. Tego rodzaju analizy realizowane są dla kierownictwa firmy dla minimalizacji kosztów łącznych przy zapewnieniu założonych parametrów RAMS wyrobu. Wymóg realizacji tej analizy jest również coraz częściej weryfikowany przez audytorów IRIS. Przykładem takiej analizy może być dobór łozyska. Oprócz typowych parametrów technicznych takich jak np. nośność łożyska producenci podają również jego trwałość. Upraszczając, producent spełniając każdorazowo wymagania normatywne może wybrać czy zastosować łożyska o zwykłej trwałości np. w przypadku gdy sprzedaje wyrób lub zastosować łożyska o podwyższonej trwałości w przypadku gdy niezawodność, bezpoieczeństwo i inne paramery RAMS są kluczowe dla projektu lub oprócz wyrobu producent zawiera umowę na długoterminową usługę utrzymania i serwisu.

Firma 4TE prowadzi szkolenia wraz z warsztatami praktycznymi, które pozwalają na realizację analizy LCC w obu przedstawionych powyżej zakresach bazującv na sprawdzonych rozwiazaniach.

KONTAKT